Fläkt Woods Czech

we bring air to life

Fläkt Woods je celosvětová společnost nabízející řešení v oblasti větrání a úpravy vzduchu v budovách, stejně jako řešení ventilátorů pro využití v průmyslu a infrastruktuře.

Reliability, quality and technical leadership has over the years built our vast application expertise best showcased by our long list of successful installations. [Více »]